Management- & Bedrijfsadviesbureau L. van der Spek Zadelmakerstraat 3| 2984 CC Ridderkerk| tel.: 0180-487884 | info@lvdspek.nl

Loonadministratie

Indien u mensen in loondienst heeft, kunt u deze administratie ook bij ons onderbrengen. Zo weet u zeker dat u altijd de juiste premies afdraagt en alle fiscale mogelijkheden benut. Bij ons betaalt u nooit teveel.

Loonstroken

Ieder maand ontvangt u van ons een loonpakket, met daarin de loonstroken voor uw medewerkers en een betaalstaat. Dit is een overzichtelijk staat met de door u uit te betalen lonen.

Loonbelastingaangiften

Tevens verzorgen wij periodiek de loonbelastingaangiften en zorgen ervoor dat u op tijd op de hoogte bent van de door u te betalen bedragen.

Personeelszaken

Omdat wij weten dat het papierwerk veel tijd kost bij het in dienst nemen van nieuw personeel, verzorgen wij het arbeidscontract, de diverse verklaringen en aanmeldingen bij diverse instanties voor u. Tevens lichten wij de benodigde instanties in bij uitdiensttreding van uw personeel en een correcte afwerking daarvan.

Jaarwerk

Uiteraard zorgen wij ook dat het jaarwerk, zoals de meldingen bij de Belastingdienst en het UWV, in orde is. Aan het eind van het jaar ontvangt u van ons het complete loondossier voor uw eigen administratie.

Omdat u het beste wilt voor uw personeel